benefits-agendabenefits-odvodybenefits-uradybenefits-vybercrossmenu-11menu-16menu-2menu-3menu-4menu-6phonesummary-depositsummary-placesummary-wages
800 433 334 Volejte zdarma 8:00 až 16:00
APA
Menu

Informace o zpracování osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů, které je nezbytné z hlediska opatření vedoucích k uzavření smlouvy s uchazečem o zaměstnání, tedy k hledání uchazeče o nabízenou pracovní pozici, jednání o obsahu pracovněprávního vztahu a související záležitosti.

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
  1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost EMONA KRONI s.r.o., se sídlem Plzeň, Rubešova 645/29, PSČ 32600, IČ: 263 82 661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 16673 (dále jen „správce“).
  2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování: Rubešova 29, Plzeň, 326 00, adresa elektronické pošty: info@emonakroni.cz, telefon: 377 464 257.
  3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
    
 2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost (zaslání těchto osobních údajů) a případné následné jednání o obsahu pracovněprávního vztahu mezi Vámi a správcem - zaměstnavatelem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).
    
 3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů jsou opatření směřující k výběru vhodného kandidáta na správcem nabízenou pracovní pozici a jednání o obsahu pracovněprávního vztahu s uchazečem o zaměstnání a související záležitosti.
  2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
    
 4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je doba nezbytná k naplnění účelu zpracování – výběru uchazeče na poptávanou pracovní pozici a uzavření příslušného smluvního vztahu, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
    
 5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zpracovatelé osobních údajů zajišťující pro správce personalistické služby.
  2. Příjemci Vašich osobních údajů mohou být poskytovatelé zdravotně lékařských služeb v souvislosti se zákonnými podmínkami pro pracovnělékařské prohlídky, jako předpokladu pro výkon práce.
  3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
    
 6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
  1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, pokud nejsou k výše popsanému účelu již potřebné.
  2. Za podmínek stanovených v nařízení máte dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, u nichž je zákonným důvodem zpracování skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro plnění obsahu pracovněprávního vztahu na základě pracovní smlouvy či smlouvy obdobné uzavřené mezi Vámi a správcem - zaměstnavatelem.
  3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
  4. Nemáte povinnost Vaše osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro účast v řízení na obsazení uvolněného pracovního místa včetně vyjednávání o uzavření pracovněprávního vztahu mezi správcem jako zaměstnavatelem a Vámi jako zaměstnancem včetně obsahu pracovněprávního vztahu, a povinností s tím spojených. Bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné sjednat pracovněprávní vztah, jednat o obsahu pracovněprávního vztahu a konečně ani řádně plnit povinnosti vztahující se k pracovněprávnímu vztahu dle obecně závazných právních předpisů.
Mapa

EMONA KRONI s.r.o.
Rubešova 29
326 00 Plzeň

800 433 334
377 464 257
info@emonakroni.cz

Po-Pá: 8:30-12:30 a 13:00-16:00
(mimo otevírací dobu dle dohody)

FB   IG   LI

Řešíme: Brigády v Plzni Evidence uchazečů o práci Zajištění zaměstnanců Volná pracovní místa
Zavolejte mi