benefits-agendabenefits-odvodybenefits-uradybenefits-vybercrossmenu-11menu-16menu-2menu-3menu-4menu-5menu-6phonesummary-depositsummary-placesummary-wages
800 433 334 Volejte zdarma 8:00 až 16:00
APA
Menu

Obchodní podmínky

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto dávám obchodní společnosti EMONA KRONI s.r.o., se sídlem Plzeň, Rubešova 645/29, PSČ 32600, IČ: 263 82 661, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 16673 (dále jen „správce“) souhlas ke zpracování těchto mých osobních údajů: jméno a příjmení, rodné příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu, číslo řidičského průkazu, adresa elektronické pošty, adresa místa pobytu či bydliště, informace o dosaženém vzdělání (včetně informací o vzdělávacích institucích), informace o předchozích zaměstnavatelích, informace o pracovních zkušenostech a dovednostech a další údaje uvedené v mém životopisu (dále jen „osobní údaje“). Souhlas ke zpracování osobních údajů je z mé strany správci dáván za účelem zprostředkování zaměstnání.

Osobní údaje mohou být správcem v souladu s účelem zpracování předávány třetím osobám – potencionálním zaměstnavatelům.

Z mé strany se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Osobní údaje mohou být správcem zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. Zpracováním osobních údajů může správce pověřit další osobu – zpracovatele.

Prohlašuji, že jsem byl(a) poučen(a) o mém právu na přístup k osobním údajům a o právu na opravu osobních údajů. Prohlašuji, že jsem byl(a) poučen(a) o tom, že pokud bych se domníval(a), že zpracování osobních údajů je prováděno v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, mohu požádat správce o vysvětlení a dále mohu požadovat, aby takto vzniklý stav byl odstraněn (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Bude-li má výše uvedená žádost shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Pokud by mi vznikla v důsledku zpracování osobních údajů jiná než majetková újma, postupuje se podle ustanovení občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Dojde-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u správce nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.

Mapa

EMONA KRONI s.r.o.
Rubešova 29
326 00 Plzeň

800 433 334
377 464 257
info@emonakroni.cz

Po-Pá: 8:30-12:30 a 13:00-16:00 (mimo Čt)
Čtvrtek pouze dopoledne 8:30-12:30
(mimo otevírací dobu dle dohody)

Zavolejte mi